Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W salach KINOTEKI w Pałacu Kultury i Nauki 29.05.2019r. zostało zorganizowane przez WCPR we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Święto zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka działających na rzecz m. st. Warszawy pn. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019.
Na zaproszenie Prezydenta m. st. Warszawy – Pana Rafała Trzaskowskiego odpowiedziały zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

Prezydenta m. st. Warszawy reprezentował Zastępca Prezydenta – Pan Paweł Rabiej.
W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych – Pani Kamila Parnicka i Pan Łukasz Sadkowski, a WCPR reprezentowała Dyrektor – Pani Agnieszka Patela-Owczarczyk, Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej – Pani Agnieszka Oracz-Zawistowska oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
i pracownik socjalny organizatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracujący na co dzień
z zaproszonymi gośćmi.

Wzruszenia przeplatały się ze wspomnieniami oraz radością ze spotkania.

Po krótkim poczęstunku wszyscy udali się do sali kinowej na krótki film będący projektem zrealizowanym przez MłodzieżowaTV Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
we współpracy z BPiPS oraz WCPR opowiadający o codziennych trudach i radościach osób zajmujących się zawodowo pieczą zastępczą. W rolach głównych wystąpiło 5 rodzin. Film będzie stanowił element kampanii promującej w Warszawie zawodową pieczę zastępczą.

Po zakończeniu projekcji filmu i otarciu łez wzruszenia rodzinom zostały wręczone upominki oraz przez Prezydenta dyplomy z podziękowaniami. Ponadto rodziny otrzymały piękne dyplomy z indywidualnymi podziękowaniami, które wręczyła im Dyrektor WCPR.
Były one kolejnym elementem wzruszeń i dużej radości rodzin. WCPR dziękował w nich rodzinom za kolana, które mieszczą więcej niż przewiduje system, za sojusz serca
z rozumem, za przekazywanie zasad, które układają całe życie, za osiąganie niemożliwego,
za stworzenie domu, tym co go nie mają i wiele innych…

To nie zakończyło na ten dzień podziękowań. Wystąpili również prowadzący rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. W pięknych słowach podziękowały WCPR jako organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatorom i pracownikowi socjalnemu za towarzyszenie im w trudach i radościach dnia codziennego, za bycie pracodawcą, przed którym nie trzeba zakładać maski, za ogromną troskę i zaangażowanie.

Świętowanie dopełniła część mniej oficjalna, podczas której rodziny mogły się zrelaksować podczas projekcji filmu „Green Book”.

Szczególne słowa uznania za organizację obchodów należą się Pani Agnieszce Oracz-Zawistowskiej oraz pracownikom Działu ds. Pieczy Zastępczej, w tym Pani Ewelinie Rędzia-Woźniak za perfekcyjną współpracę przy tworzeniu filmu.

Galeria