21 października 2022

Funkcjonowanie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5

Uwaga!
Informujemy o wprowadzeniu zmian dotyczących pracy Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON).

Od 13 października 2022 r. bezpośrednia obsługa Interesantów przez Kancelarię SCON realizowana jest wyłącznie przy al. Solidarności 93 (lokal PIKON). Położenie lokalu PIKON względem SCON obrazuje poglądowa mapka dostępna na dole strony.

Pracownicy Kancelarii w tymczasowej lokalizacji są do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach 8:00-15:45. W tych samych godzinach dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do lokalu (wewnątrz). Ze względów technicznych pracownicy Kancelarii nie dysponują możliwością podejmowania połączeń telefonicznych.

Dokumenty można wysyłać także pocztą (adres do wysyłki: ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa) i składać do skrzynek podawczych zlokalizowanych:
- przy wejściu w PIKON,
- w siedzibie WCPR przy ul. Lipińskiej 2,
- w PIKONI przy ul. 11 Listopada 15B,
- w filii PIKONI przy Pl. Dąbrowskiego 5 (punkt czynny będzie od 7 listopada 2022 r.).
Punkty czynne są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:45


Ważne! Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu (oryginały zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem). W celu usprawnienia bezpośredniej obsługi prosimy o podchodzenie do stanowisk z wypełnionymi już wnioskami.

Szanowni Państwo z uwagi na czasowe, znacznie ograniczone możliwości bezpośredniej obsługi w PIKON prosimy o wysyłanie wniosków drogą pocztową lub składanie bezpośrednio do skrzynek podawczych.

Ważne: Dokumenty doręczane przez skrzynkę podawczą nie są weryfikowane w momencie ich składania.
W sprawach dotyczących wydania orzeczenia - w przypadku uzupełniania dokumentacji medycznej - razem z kserokopią należy złożyć oryginał, który zostanie zwrócony po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem dla potrzeb postępowania.

Ze względu na niedogodności wynikające ze zmiany warunków bezpośredniej obsługi sugerujemy możliwość składania wszelkich dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Korespondencję należy kierować na adres:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5
00-147 Warszawa.

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. Za jej pośrednictwem można doręczać także załączniki i inne dokumenty związane z reazliacją złożonych już wniosków.

Wprowadzone czasowe zmiany organizacji pracy Kancelarii SCON wynikają z rozpoczęcia prac remontowych i adaptacyjnych w siedzibie przy ul. gen. Andersa 5. Planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2022 r.

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia, oraz bieżącej organizacji pracy SCON udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) telefonicznie (tel. 661 439 072) lub drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl).

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Liczymy że prowadzone prace znacznie poprawią dostępność Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych i wpłyną pozytywnie na jakość i Państwa komfort podczas bezpośredniej obsługi w przyszłości.

Mapa poglądowa - lokalizacja PIKON względem SCON oraz stacją metra Ratusz-Arsenał z układem ulic. [993.15 KB]

Pliki do pobrania: