Informacja Zajęcia klubowe w WTZ

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że:

rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, dla podmiotów działających na terenie m. st. Warszawy, zainteresowanych uczestnictwem w programie w 2019 r.

Nabór trwa do 21 listopada 2018 r.

Druk wniosku do pobrania

WTZ ulotka PFRON

Informacje można uzyskać pod numerem: (22) 50 97 106

Więcej informacji o programie :

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/