8 sierpnia 2019

komunikat

KOMUNIKAT

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach  Programu "Aktywny Samorząd”- Moduł II mogą składać wnioski w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie - Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, w poniedziałki od 8.00 do 18.00 oraz pozostałe dni powszednie (od wtorku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia:

1.08.2019r. do dnia 10.10.2019 r. dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 oraz refundacja kosztów opłaty
za czesne – semestr letni roku akademickiego 2018/2019

 

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie !!!

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu
,,Aktywny samorząd” .

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania. 

UWAGA !!!   Komunikat  dotyczy  tylko  osób  zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa.