26 lutego 2021

Komunikat

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w ramach Programu "Aktywny Samorząd” - mogą składać wnioski ELEKTRONICZNIE lub W FORMIE PAPIEROWEJ.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia, dostępnym pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ Zachęcamy do korzystania z tej formy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I: nabór wniosków realizowany będzie w okresie od dnia 1  marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II (pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) - wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca 2021 r. Nabór obejmuje wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 oraz refundację kosztów opłaty za czesne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu ,,Aktywny samorząd” .

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania. 

UWAGA !!!   Komunikat ten dotyczy  tylko  osoby  zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa.