21 lipca 2023

WAŻNY KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
że w dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek),
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Lipińskiej 2
oraz al. Zjednoczenia 34 w Warszawie;
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
przy ul. Andersa 5 w Warszawie;
Międzykulturowy Ośrodek Rozwoju Społecznego
przy ul. Targowej 81 w Warszawie
 będą NIECZYNNE.

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 55/2023 Dyrektora WCPR
z dnia 20.06.2023 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych
od pracy dla pracowników WCPR
(ze względu na święto w dniu 11 listopada 2023 r.
przypadające w innym dniu niż niedziela).

 

We kindly inform you, that 14.08.2023 r. (Monday),
Warsaw Family Support Center
Intercultural Center for Social Development
Targowa 81 St. Warsaw
will be CLOSED.
Legal basis:
- Order No. 55/2023 of the WCPR Director of 20.06.2023
on the designation of public holidays
for WCPR employees (due to the holiday on 11 November 2023
falling on a day other than Sunday).

 

Уважаемые господа,
Сообщаем Вам, что 14.08.2023 (понедельник)
Варшавский центр поддержки
семьи - Центр межкультурного социального
развития по адресу: ул. Таргова, 81 в Варшаве
будет закрыт.
Правовая основа:
- Приказ директора WCPR № 55/2023 от 20.06.2023 о назначении праздничных дней для сотрудников
WCPR (в связи с тем, что праздничный день 11 ноября 2023 года выпадает на день, отличный от воскресенья).

 

Шановне панство,
Повідомляємо, що 14.08.2023 (понеділок)
Варшавський міжкультурний центр
підтримки сім'ї на вул. Тарговій, 81
у Варшаві буде зачинений.
Правова підстава:
- Наказ директора WCPR № 55/2023 від 20.06.2023 про встановлення святкових днів для працівників
WCPR (у зв'язку з тим, що святковий день 11 листопада 2023 року припадає на інший день, ніж неділя).