Obchody Światowego Dnia Uchodźcy

20 czerwca to coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Dzień Uchodźcy.

W związku z tym, że cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową od wielu już lat korzystają ze wsparcia naszego Centrum  w sali widowiskowej Domu Dziecka nr 1 przy ul. Zjednoczenia 34 (za użyczenie której dziękujemy Pani Dyrektor Barbarze Młodziejewskiej) odbyło się spotkanie eksperckie, zorganizowane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele: UNHCR, Biur m.st. Warszawy, Urzędu Pracy,  ośrodków pomocy społecznej a także organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzoziemców,  współpracujących z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Część oficjalną otworzyła Pani Dyrektor Agnieszka Patela-Owczarczyk, a Zastępca Dyrektora Pani Agata Kaczmarska przybliżyła historię działalności WCPR w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców. Następnie wystąpienia kierownika i pracowników Działu Integracji Społecznej
i Interwencji Kryzysowej oraz kierownika Działu Funduszy Europejskich pozwoliły na zaprezentowanie przybyłym gościom złożonej i wymagającej codziennego zaangażowania pracy z cudzoziemcami objętymi ochroną międzynarodową. Z sali padały pytania dotyczące różnych aspektów działań WCPR na rzecz tej grupy osób.

Uroczystość uświetnił występ syryjskiego muzyka, który zaprezentował utwory bliskowschodnie śpiewane w języku aramejskim i arabskim, a także poczęstunek regionalnych smakołyków przygotowany przez Panie z Iranu, Syrii i Tadżykistanu. Poza zapoznaniem się z ich kuchnią uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać krótkich historii ich integracji w Polsce. Szczególnie miłe i wzruszające były  słowa podziękowań kierowane do pracowników Działu ISIK.

Galeria