27 grudnia 2021

Organizacja pracy Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że ze względu na dużą absencję pracowników Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, wynikającą z aktualnej sytuacji pandemicznej, mogą występować znaczne trudności z podejmowaniem połączeń telefonicznych oraz z niezwłocznym udzielaniem odpowiedzi na korespondencję przesyłaną drogą poczty elektronicznej. Liczymy na Państwa zrozumienie sytuacji.