27 czerwca 2024

Piknik z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Piknik z Okazji Światowego Dnia Uchodźcy, który odbył się 22 czerwca 2024 r. przy al. Zjednoczenia 34 w Warszawie.

Piknik zorganizowało Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy partnerami: Agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) oraz Polskim Forum Migracyjnym (PFM). Święto miało na celu promowanie zrozumienia, akceptacji oraz integracji osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów i krajów, jak również cudzoziemców, którzy rozpoczynają nowe życie w Polsce.
W wydarzeniu wzięły udział 22 organizacje i instytucje, które na co dzień działają na rzecz uchodźców i cudzoziemców w Warszawie. Piknik pomimo niesprzyjającej pogody zgromadził prawie tysiąc uczestników! Sukces przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Jest to dowód na ogromną siłę jaką daje wspólne działanie na rzecz innych. Dziękujemy, że byliście z nami!
Specjalne podziękowania należą się naszym sponsorom: Fundacji Kronenberga #CityVolunteers, Warszawskiej Kranówce, Lodziarniom Grycan, Mazowieckiemu Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża, Ukrainian Humanity Center ze Seattle w Stanach Zjednoczonych, Fundacji Inna Przestrzeń, Sieci Piekarni Lviv Croissants oraz Piekarni Gorąco Polecam! 
 

Piknik z okazji Światowego Dnia Uchodźcy stał się już naszą tradycją, dlatego Zespół Międzykulturowego Ośrodka Rozwoju Społecznego gorąco zaprasza wszystkich za rok!

Galeria