Poszukiwani opiekunowie zastępczy

W Warszawie rozpoczęła się kolejna edycja kampanii „W rodzinie cieplej”, której celem jest pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczeństwo, buduje poczucie własnej wartości, daje możliwość obserwacji dobrych, właściwych wzorców relacji między członkami rodziny oraz, dla starszych dzieci, przygotowanie do samodzielnego życia, dlatego jednym z priorytetowych zadań stołecznego Ratusza jest rozwój i profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej. W zakresie rozwoju – chcemy pozyskiwać nowych kandydatów, natomiast w obszarze profesjonalizacji oferujemy dobre przygotowanie, wszechstronną, codzienną profesjonalną pomoc, szkolenia i systematyczne wsparcie.

Tegoroczną kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego pięknie obrazuje niezwykły utwór muzyczny „Dla mamy” Korteza opowiadający o wielkiej tęsknocie za domem i rodziną. Zachęcamy do zapoznania się z tym wzruszającym utworem, a przede wszystkim z kampanią.

Poniżej link do bliższych informacji na jej temat:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/w-rodzinie-cieplej-ruszy-kampania-promuj-ca-rodzicielstwo-zast-pcze