8 lipca 2021

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Miasto Stołeczne Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - 2021

Cel Programu: Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Do kogo Program jest skierowany?

Program skierowany jest do mieszkańców Warszawy, legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronach internetowych Miasta Stołecznego Warszawy pod adresem https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021