12 kwietnia 2022

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w roku 2022

Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Informacje dotyczące realizacji usługi znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2022