6 sierpnia 2021

Program "Opieka Wytchnieniowa" - Edycja 2021

Od 30 lipca m.st. Warszawa realizuje Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi realizowane są bezpłatnie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej m.st. Warszawy pod adresem: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-opieka-wytchnieniowa-2021

W celu ustalenia szczegółów przystąpienia do programu należy kontaktować się z jego Realizatorem:
Medis24
ul. Protazego 51 Warszawa
tel. 533-353-283 lub 796 323 843 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00