25 kwietnia 2022

Program Rehabilitacji Kompleksowej

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje projekt Rehabilitacji Kompleksowej.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej PFRON pod adresem https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl oraz w ulotce: Ulotka projektu rehabilitacji kompleksowej (pobierz w formacie .pdf, 10,81 MB).

Informacje na temat naboru wniosków, który jest realizowany przez PFRON znajdują się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/skontaktuj-sie-z-nami-i-wez-udzial-w-projekcie/. Na stronie tej jest dostępny do pobrania formularz zgłoszeniowy, oraz numery telefonów i adresy e-mail do pracowników PFRON (poszczególnych oddziałów wojewódzkich), którzy mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące realizacji projektu.