4 stycznia 2022

Program wyrównywania różnic między regionami w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podjął uchwałę o uruchomieniu w 2022 r. kolejnej edycji Programu wyrównywania różnic między regionami III. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią programu i warunkami uczestnictwa, oraz zweryfikowanie, czy podmioty zainteresowane uczestnictwem spełniają warunki ubiegania się o wsparcie w ramach Programu.

Kompletne wnioski prosimy składać w wersji papierowej w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5 do 11 lutego 2022 r. do godz. 15.