29 lipca 2020

Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (rehabilitacja kompleksowa)

Informujemy o uruchomieniu realizowanego bezpośrednio przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu skierowanego do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych.

Poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Po kontakcie pracownik PFRON przekazuje formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Zapraszamy do zapoznania się z folderem informacyjnym dotyczącym projektu (plik w formacie .pdf)