4 listopada 2020

Roczek PUNKTUSa

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS działający w strukturach Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w listopadzie 2020 r. obchodzi rok.

W ciągu 12 miesięcy pracy pomocą specjalistów PUNKTUS zostało objętych 175 wychowanków usamodzielniających się z pieczy zastępczej, w tym z rodzinnej - 103 osoby a instytucjonalnej - 72.

Wychowankowie w PUNKTUS otrzymują pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną oraz związaną z wchodzeniem na rynek pracy i mieszkaniową. Aktualnie aktywnie współpracuje z nami około 130 osób.

W ciągu 12 miesięcy działania PUNKTUSa odbyło się (stacjonarnie lub online):

- 375 konsultacji z psychologiem,

- 730 sesji z psychoterapeutą,

- 72 spotkań z pracownikiem socjalnym (od lipca 2020 r.),

- 133 konsultacji z lekarzem psychiatrą (od kwietnia 2020 r.),

- 111 konsultacji z doradcą zawodowym,

- 72 konsultacji z radcą prawnym/adwokatem,

- 17 spotkań grup wsparcia (w okresie lockdown’u zajęcia nie odbywały się),

- 70 konsultacji z przedstawicielami NGO – Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca, Fundacja Robinsona Crusoe, Fundacja Samodzielność od Kuchni (w okresie lockdown’u zajęcia nie odbywały się).