Seminarium „Kryzys migracyjny” organizowana przez Akademię Pedagigiki Specjalnej

26 lutego 2019 roku pracownik WCPR Pan Tomasz Łaska był jednym z prelegentów na seminarium pt. „Kryzys migracyjny” organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w ramach projektu „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych”. Pracownik WCPR wystąpił z prezentacją na temat praktycznego wymiaru integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Przygotowany materiał miał na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących form ochrony międzynarodowej, przedstawienie charakterystyki uchodźców jako grupy o szczególnych potrzebach, jak również wskazał na zasady i narzędzia udzielania pomocy dla osób z ochroną międzynarodową. Prezentację uzupełniały informacje na temat działań integracyjnych prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wraz z identyfikacją kluczowych wyzwań w pracy z cudzoziemcami, podstawowych potrzeb cudzoziemców oraz skutecznych działań pomocowych – w oparciu o przeprowadzone wywiady z pracownikami WCPR, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pracę na rzecz integracji cudzoziemców, korzystających z usług naszej jednostki.

W zakładce prezentacje znajduje się materiał przygotowany przez Pana Tomasza Łaskę :

prezentacja