5 stycznia 2024

Świadczenie wspierające

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429).

Szczegółowe informacje na temat świadczenia oraz procedur związanych z jego uzyskaniem znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności począwszy od 1 stycznia 2024 r.

Dla mieszkańców Warszawy właściwym dla złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie (WZOoN) - mieszczący się przy ul. gen. Andersa 30. Wnioski składać można również w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Bankowym 3/5 - wejście F od Al. Solidarności 81 oraz elektronicznie za pomocą portalu emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/  

Od treści decyzji (ustalonego poziomu potrzeby wsparcia) zależeć będzie wysokość świadczenia oraz termin od którego możliwe będzie wystąpienie do ZUS o jego wypłatę. Szczegóły znajdują się na wskazanej powyżej stronie.

Druk wniosku i szczegółowe informacje dotyczące uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-dla-potrzeb-swiadczenia-wspierajacego oraz pod numerami telefonów: 22 695 75 78 lub 22 695 75 81.

UWAGA!
Informujemy, że wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia złożone w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych - mieszczącym się przy ul. gen. Andersa 5, gdzie siedzibę ma Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie - będą przekazywane zgodnie z właściwością do WZOoN. Może to spowodować wydłużenie procedury, dlatego sugerujemy składanie wniosków bezpośrednio do WZOoN.