8 grudnia 2020

Szkolenia prawne dla rodzin zastępczych

W ramach projektu „Dobra opieka – lepszy start” dobiegł końca kolejny cykl szkoleń dla rodzin zastępczych. Uczestnikom zostały przybliżone zagadnienia związane z prawnymi aspektami funkcjonowania rodzin zastępczych oraz usamodzielnieniem pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze mogły liczyć na indywidualne podejście prowadzącego oraz uzyskać fachowe odpowiedzi na nurtujące je pytania odnoszące się do skomplikowanej sytuacji prawnej dzieci i młodzieży przebywającej pod ich opieką. Potwierdziły to informacje zwrotne uzyskane po przeprowadzonych szkoleniach, w których uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili wysokie kompetencje prowadzącego, klarowność przekazywanych wiadomości oraz podzielili się pomysłami, jakie działania podejmą po szkoleniu dzięki nabytej wiedzy o możliwościach i prawach, z których mogą skorzystać.