27 października 2020

Turnusy rehabilitacyjne

Informujemy, że od dnia 24 października b.r. do odwołania nie są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art.10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.426, 568 i 875).

Powyżej wskazane czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej realizowanej w ramach turnusów rehabilitacyjnych wynika z §7b ust.2 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. wsprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, 1797 i 1829) wprowadzonego na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1871).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.1758)
oraz:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.1871)