8 kwietnia 2024

Uwaga – konkurs! „Wiosna w naszej rodzinie”

Zadaniem uczestników jest przedstawienie pracy ukazującej, jak rodzina autorów świętuje nadejście wiosny. Praca konkursowa może przybrać dowolne formy, może być przygotowana w dowolnym formacie oraz może być wykonana z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Jedyną granicą jest Wasza wyobraźnia!

Pracę (wraz ze dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu) należy dostarczyć:

  • do siedziby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie: Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, 

  • drogą mailową na adres: marta.zawada@wcpr.pl, w treści maila wpisując „Wiosna w naszej rodzinie” lub 

  • za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin składania prac upływa 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie poniższych dokumentów.

  1.  Regulamin

  2. Formularz zgłoszeniowy

  3. Oświadczenie opiekuna

  4. Oświadczenie uczestnika