15 marca 2022

VIII Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Plakat infomujący o webinarium nt. Praca socjalna z uchodźcami