4 stycznia 2023

Warszawska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Informujemy o uruchomieniu usługi, w ramach której mieszkańcy Warszawy spełniający określone kryteria mają możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Usługa realizowana jest przez Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa".

Wnioski o wypożyczenie sprzętu należy kierować bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa".

Szczegóły dotyczące usługi, lista dostępnego sprzętu oraz dokumenty dotyczące uzyskania tej formy wsparcia dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-warszawska-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego

Kto może skorzystać z wypożyczalni?

Mieszkańcy Warszawy, którzy złożą wniosek oraz posiadają zaświadczenie od lekarza, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu. 

Dodatkowo wnioskodawca musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania;
  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • być odbiorcą usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • być odbiorcą usług asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć w dogodnej dla siebie formie:

  • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa” 
  • pocztą na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
  • przez Epuap na adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Informacje dotyczące realizacji usługi uzyskać można telefonicznie pod numerem telefonu 22 277 49 70 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cus@um.warszawa.pl