16 maja 2022

Ważność orzeczeń - stan zagrożenia epidemicznego

Ważna informacja! (według stanu prawnego na dzień 16.05.2022 r.)

Od 16 maja 2022 r. przestał w Polsce obowiązywać stan epidemii. Został on zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego.

Zmiana ta nie wpływa na zasadę przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych. Nadal obowiązują przepisy art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

Tym samym orzeczenia, których ważność zgodnie z zawartym na nich wskazaniem upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, oraz wydane na podstawie tych orzeczeń karty parkingowe nadal zachowują swoją ważność.

Okres 60 dni ważności tych dokumentów liczony będzie dopiero od dnia, kiedy odwołany zostanie zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego.

UWAGA! W niedługim czasie może nastąpić zmiana przepisów prawa w tym zakresie. Stosowne informacje będą umieszczane na bieżąco.

Osoby, które posiadają kartę parkingową wydaną na podstawie orzeczeń wydanych na stałe (ważnych bezterminowo) której ważność upływa w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, dla zachowania uprawnień do zajmowania dedykowanych miejsc parkingowych powinny wystąpić o wydanie kolejnej (nowej) karty parkingowej. Szczegóły dotyczące procedury oraz druk wniosku znajdują się na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/karta-parkingowa