13 listopada 2023

WAŻNY KOMUNIKAT 2024

Uprzejmie informujemy,
że w dniu 02.01.2024 r. (wtorek),
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Lipińskiej 2
oraz al. Zjednoczenia 34 w Warszawie;
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
przy ul. Andersa 5 w Warszawie;
Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży (PUNKTUS)
oraz Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI)
przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie;

Międzykulturowy Ośrodek Rozwoju Społecznego
przy ul. Targowej 81 w Warszawie
 będą NIECZYNNE.

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 85/2023 Dyrektora WCPR
z dnia 13.11.2023 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych
od pracy dla pracowników WCPR
(ze względu na święto w dniu 06 stycznia 2024 r.
przypadające w innym dniu niż niedziela).

We kindly inform you, that
02.01.2024 (Tuesday),
Warsaw Family Help Center
Intercultural Centre for Social Development
Targowa str. 81 in Warsaw
will be CLOSED.

Legal basis:

- Order No. 85/2023 of the WCPR Director of 13.11.2023 on the designation of public holidays for WCPR employees (due to the holiday on 06 January 2024 falling on a day other than Sunday).

Ввічливо інформуємо,
що 02.01.2024 р. (вівторок),
Варшавський Центр Допомоги Сім'ї
Міжкультурного Осередку Соціального Розвитку
за адресою вул. Таргова 81 у Варшаві
буде ЗАЧИНЕНО.

Правова підстава:
- Розпорядження № 85/2023 Директора ВЦДС
від 13.11.2023 про призначення вихідних днів
для працівників ВЦДС
(у зв'язку зі святковим днем 06.01.2024.
що припадає на інший день, ніж неділя).

Любезно сообщаем,
что 02.01.2024 г. (вторник),
Варшавский Центр Поддержки Семьи
Межкультурный Центр Социального Развития
расположенный по адресу: Варшава, ул. Таргова, 81
будет закрыт.

Правовая основа:
- Приказ директора ВЦПС № 85/2023 от 13.11.2023 о назначении выходных дней
для сотрудников
(в связи с праздничным днем 06.01.2024.
выпадающим на другой день, кроме воскресенья).