Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I:

Aktywny Samorząd

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I:

Obszar A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Obszar A zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Od 1 kwietnia 2019 r. można składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/