7 czerwca 2023

Zajęcia Klubowe WTZ

Uwaga podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie m. st. Warszawy!!

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” uprzejmie informujemy, o uruchomieniu drugiej tury naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ w 2023 roku.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają być uruchomione i prowadzone od połowy roku realizacyjnego, tj. od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. oraz już uruchomionych i obecnie prowadzonych od początku roku realizacyjnego, tj. od 1 lutego 2023 r., w których ulega zwiększeniu liczba beneficjentów biorących udział w programie.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przyjmowane są przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, w lokalu mieszczącym się przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach pracy, tj.: 8.00-16.45 w stanowisku nr 7 lub 8 albo w  formie przesyłki pocztowej/kurierskiej na adres: ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa, w terminie od dnia 1 do dnia 16 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat programu „Zajęcia klubowe w WTZ” znajdują się na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Ulotka informacyjna oraz druk wniosku dostępne są do pobrania na dole strony.

Dodatkowo szczegółowych informacji na temat realizacji programu przez Miasto stołeczne Warszawa udziela pracownik Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w dni robocze (z wyłączeniem środy jako dnia pracy wewnętrznej) pod numerem telefonu: 22 406 01 39 lub drogą poczty e-mail: scon@wcpr.pl

Pliki do pobrania: