18 maja 2021

Wznowiona realizacja turnusów rehabilitacyjnych

Informujemy, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 905) wznowiona została realizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu oraz jego opiekuna, uzyskany z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych oraz ich opiekunów jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.

Wykaz organizatorów oraz ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne w myśl art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) dostępny jest na stronach Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/