19 stycznia 2022

Zmiana lokalizacji Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej!

Informujemy, że od 17 stycznia 2022 Dział Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej zmienił swoją siedzibę!

Pracownicy są dostępni w budynku przy Al. Zjednoczenia 34 w pokoju nr 46.

Aktualne numery telefonów pracowników Działu dostępne są w zakładce "Cudzoziemcy" ->"Kontakt".


Информируем, что от 17 января 2022 года Отдел социальной интеграции и кризисного вмешательства изменил место своего нахождения. 
Теперь сотрудники ведут приём в здании по адресу Ал. Объединение 34 (al. Zjednoczenia 34) в комнате 46.
Актуальные номера телефонов сотрудников  Отдела доступны на нашем сайте в приложении «Иностранцы» -> «Контакты».

We kindly inform that January 17, 2022 the Social Integration and Crisis Intervention Department has changed its location. Employees are available in the building at Al. Zjednoczenia 34, room 46.

Current telephone numbers of the Department staff are available in the „Foreigners/Cudzoziemcy”tab -> "Kontakt".