Zmiana siedziby Zespołu ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz interwencyjnego przewozu dzieci oraz Zespołu ds. usamodzielniania wychowanków

Zmiana siedziby Działu ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej

Nowe lokalizacje:

Kierownik Działu
Joanna Brudny-Morawska
al. Zjednoczenia 34, parter, pokój nr 4,
tel. 22 697 02 40.

Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i interwencyjnego przewozu dzieci
al. Zjednoczenia 34, parter, pokój nr 3,
tel. 22 697 02 37,
tel. 22 697 02 38,
tel. 22 697 02 39,
tel. 22 697 02 47.

Zespół ds. usamodzielniania wychowanków
al. Zjednoczenia 34 pokój nr 7,
telefony bez zmian,
fax 22 697 02 30.