13 kwietnia 2021

Kursy online w projekcie WASZ

W ramach projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej” cudzoziemcy z ochroną międzynarodową oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mają możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, rozpoczęcia kursów językowych lub konsultacji z asystentami cudzoziemców, mentorami, tutorami lub trenerami usamodzielnienia.

W lutym br. uruchomione zostały indywidualne kursy online przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka angielskiego. W zajęciach bierze udział 24 uczestników (w tym 23 wychowanków oraz 1 cudzoziemiec).

Na przełomie lutego i marca 11 wychowanków pieczy zastępczej zostało objętych szkoleniami z zakresu kompetencji kluczowych, których celem jest przygotowanie do matury oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. W ramach szkoleń prowadzone są indywidualne korepetycje z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dla cudzoziemców z ochroną międzynarodową uruchomione zostały kursy języka polskiego jako obcego. Od marca 2021 r. 48 cudzoziemców rozpoczęło naukę w ramach zajęć grupowych, dodatkowo dla 9 cudzoziemców zapewnione zostały lekcje indywidualne.

W ramach współpracy z Fundacją Dobrych Praktyk pełnoletni wychowankowie korzystają z usług mentorów i  trenerów usamodzielnienia. Wsparcie specjalistyczne świadczone na rzecz uczestników obejmuje również usługi: prawnika, dietetyka, trenera personalnego, doradcy zawodowego, trenera pracy.