Akty prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001172/O/D20191172.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002027/O/D20182027.pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020170162/O/D20020162.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040630587/O/D20040587.pdf

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000932/T/D20180932L.pdf

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001824/T/D20171824L.pdf

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001860/U/D20161860Lj.pdf

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002220/U/D20182220Lj.pdf