14 stycznia 2022

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku – gdzie i kiedy można składać wnioski.

  • Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.
  • Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.
  • Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, prawo do świadczenia będzie przyznane od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli wniosek będzie złożony od 1 lutego do 31 maja 2022 r., świadczenie będzie przyznane od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).
  • Jeśli wniosek będzie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym był złożony wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
  • Decyzje wydane przez WCPR przyznające dodatek wychowawczy (500+) zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r., tj.  tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r. Aby nadal otrzymywać 500+ należy złożyć wniosek do ZUS.
  • Jeśli okres, na który otrzymał/-a Pan/-i 500+ na podstawie decyzji wydanej przez WCPR zakończy się  przed 31.05.2022 r. to WCPR przedłuży prawo do 500+ kolejną decyzją, nie dłużej niż do 31.05.2022 r. oraz wypłaci świadczenie.
  • Więcej informacji na stronie ZUS www.zus.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką.

Pliki do pobrania: