4 września 2020

Moduł III programu

Informujemy, że okres naboru wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwałą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 września 2020 roku przedłużony został do dnia 15 października 2020 r.

Bieżące informacje na temat realizacji programu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie publikowane są na naszej stronie internetowej pod adresem https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/modul-iii.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnospra/

Jednocześnie informujemy, że PFRON uruchomił Infolinię dedykowaną obsłudze zapytań, które dotyczą realizacji programu.
Infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 517 373 975.