Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informujemy, iż Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 10 kwietnia do 04 września 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem ogólnym zamieszczonym na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji Programu zamieszczonymi na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=855&a=new, lub w formie tradycyjnej przesyłając na adres Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa).

Pod poniższym linkiem znajduje się aktualny druk wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu (w formacie DOCX).

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 do odwołania w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa wnioskodawców.

Jednocześnie informujemy, że PFRON uruchomił Infolinię dedykowaną obsłudze zapytań, które dotyczą realizacji programu.
Infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 517 373 975.

Pod poniższym linkiem dostępna jest pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we  wniskach o przyznanie pomocy w ramach realizacji Modułu III programu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.