Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w roku 2021.

KOMUNIKAT

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w ramach Programu "Aktywny Samorząd” - mogą składać wnioski ELEKTRONICZNIE lub W FORMIE PAPIEROWEJ.

W formie elektronicznej wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia, dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Zachęcamy do korzystania z tej formy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I: nabór wniosków realizowany będzie w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II (pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) - wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca 2021 r. Nabór obejmuje wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 oraz refundację kosztów opłaty za czesne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

Druki wniosków oraz wymaganych załączników są dostępne do pobrania na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładkach dedykowanych poszczególnym modułom (https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/programy-pfron)

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania. 

UWAGA !!!   Komunikat ten dotyczy  tylko  osoby  zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa.

 

Składanie wniosków elektronicznie:

 

za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON: sow.pfron.org.pl

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Składanie wniosków w formie papierowej:

Za pośrednictwem skrzynki podawczej lub Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (w dni robocze w godzinach 8:00-15:45) lub poczty tradycyjnej na adres:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5
00-147 Warszawa,