Program Aktywny Samorząd

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd”. Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawy. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania.

Szczegóły dotyczące każdego modułu oraz druki do pobrania znajdują się na dedykowanych im podstronach.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w ramach Programu "Aktywny Samorząd” - mogą składać wnioski ELEKTRONICZNIE lub W FORMIE PAPIEROWEJ.

W formie elektronicznej wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia, dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ - zachęcamy do korzystania z tej formy, możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Zgodnie z deklaracjami PFRON, osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w Systemie Obsługi Wsparcia z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii (tel. 800 889 777), a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. Szczegółowe informacje opublikowane zostały na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Nabór wniosków w Module I realizowany będzie w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

W Module II (pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) - wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca 2024 r. Nabór obejmuje wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 oraz refundację kosztów opłaty za czesne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II wypada:

  • dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
  • dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

Druki wniosków oraz wymaganych załączników są dostępne do pobrania na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładkach dedykowanych poszczególnym modułom.

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

Składanie wniosków elektronicznie:

za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Składanie wniosków w formie papierowej:

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5
00-147 Warszawa,

osobiście:
W dni robocze w godzinach 08:00-16:45 poprzez Kancelarię Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.