Program Aktywny Samorząd

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd”. Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością  zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania.

Szczegóły dotyczące każdego modułu oraz druki do pobrania znajdują się na dedykowanych im podstronach.

 

KOMUNIKAT
Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w ramach Programu "Aktywny Samorząd” - mogą składać wnioski ELEKTRONICZNIE lub W FORMIE PAPIEROWEJ.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł II: pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

PIERWSZY CYKL NABORU - od 1.03.2020r. do dnia 31.03.2020 r. - dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - semestr letni roku akademickiego 2019/2020 oraz refundacja kosztów opłaty za czesne – semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

DRUGI CYKL NABORU - od 1.08.2020 r. do dnia 10.10.2020 r.semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!


Moduł I:

Nabór - od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Składanie wniosków elektronicznie:

za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Składanie wniosków w formie papierowej:

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5
00-147 Warszawa,

osobiście:
W dni robocze w godzinach 08:00-15:45 poprzez Kancelarię SCON (stanowisko 5) lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu A.

UWAGA!!! Komunikat dotyczy osoby zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawy.

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.