Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w roku 2022

KOMUNIKAT
Informujemy, że Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR), wzorem lat ubiegłych przystąpi do realizacji programu Aktywny samorząd w roku 2022 na rzecz osób mieszkających na terenie m.st. Warszawy.

Decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nabór wniosków uruchomiony zostanie 1 marca 2022 r.

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej stworzonej przez PFRON - System Obsługi Wsparcia, dostępnej pod adresem: www.sow.pfron.org.pl

Zgodnie z deklaracjami PFRON, osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach programu, mogą korzystać w Systemie Obsługi Wsparcia z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii (tel. 800 889 777), a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. Szczegółowe informacje opublikowane zostały na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Harmonogram i lista zadań realizowanych przez WCPR w roku 2022, druki wniosków i wzory załączników znajdują się na stronach internetowych dedykowanych poszczególnym modułom, dostępnych pod adresem: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/programy-pfron

Informacje dotyczące kryteriów udzielenia pomocy oraz zakresu dostępnego wsparcia w ramach programu, a także innych zadań realizowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON znaleźć można w informatorze dostępnym na stronach PFRON pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/