Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Jeśli opuściłeś Ukrainę po 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju, posiadasz wydane przez organy ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności i zalegalizowałeś swój pobyt na terenie Polski - możesz liczyć na wsparcie w zakupie niektórych wyrobów medycznych.

Szczegóły dotyczące programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdziesz na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

Jeśli przebywasz w Warszawie wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegóły dotyczące procedury oraz druk wniosku znajdziesz na stronie pod adresem: https://wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/wsparcie-osob-niepelnosprawnych/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-pl

Посилання на інформацію українською мовою (link do informacji w języku ukraińskim).

Pliki do pobrania: