27 października 2023

Punkt ładowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

W Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON) przy ulicy gen. Andersa 5 - realizującym zadania Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu spraw osób z niepełnosprawnościami - został uruchomiony pierwszy w warszawskich urzędach punkt ładowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Punkt zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.

Udostępniony przez WCPR Punkt jest zlokalizowany w sali obsługi interesanta Kancelarii SCON (wejście D) i dostępny w dni robocze w godzinach 8:00-17:00.

Z nieodpłatnej usługi ładowania można korzystać jednorazowo przez godzinę. Jest to czas, w którym akumulatory pojazdu można naładować do pełna. Warunkiem korzystania z punktu jest posiadanie własnej ładowarki.

Regulamin punktu ładowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym zlokalizowanego w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych

Galeria