2 grudnia 2019

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS

Od listopada 2019r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej.

Do głównych zadań PUNKTUS należą:

  • określanie oferty w zakresie wsparcia wychowanków pieczy zastępczej poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat usług świadczonych na terenie m.st. Warszawy realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe,
  • udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków zatrudnienia,
  • zapewnianie pomocy prawnej i psychologicznej.

Punkt mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

Zapraszamy do korzystania z oferty PUNKTUS.

Więcej informacji o ofercie: https://wcpr.pl/usamodzielniani-wychowankowie/punktus/oferta