2 grudnia 2019

PUNKTUS - Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży

PUNKTUS - Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży

Od listopada 2019r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia
dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej,
jak i rodzinnej.

Do głównych zadań PUNKTUS należą:

- określanie oferty w zakresie wsparcia wychowanków pieczy zastępczej
  poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat usług świadczonych,
  na terenie m.st. Warszawy realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe,

- udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków zatrudnienia,

- zapewnianie pomocy prawnej i psychologicznej.

Punkt mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

Zapraszamy do korzystania z oferty PUNKTUS.

Więcej informacji o ofercie: https://wcpr.pl/usamodzielniani-wychowankowie/punktus/oferta