Oferta

Zapraszamy do korzystania z konsultacji indywidualnych i grupowych w Punkcie Wsparcia dla Usamodzielniającej
się Młodzieży – PUNKTUS.

Oferta PUNKTUS będzie się rozwijała wraz ze zgłaszanymi przez osoby usamodzielniane potrzebami.

Aktualnie oferujemy pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej z terenu m. st. Warszawy wsparcie:

- terapeuty oraz terapeuty-seksuologa

Dyżury odbywają się w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI.

- psychologa

Dyżury odbywają się we WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI.

- doradcy zawodowego

Dyżury odbywają się w PONIEDZIAŁKI, CZWARTKI.
 

Psycholog i koordynator WCPR w każdy PONIEDZIAŁEK prowadzą cotygodniową grupę wsparcia.
 

Ponadto we współpracy z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca odbywają się warsztaty i konsultacje indywidualne
„W dobrym stylu do pierwszej pracy” w ramach programu „Bank Ubrań”. Konsultacje indywidualne odbywają się
we CZWARTKI.
Więcej informacji: http://f4xp.pl/projekty/bank-ubran

 

Pracownicy Fundacji Robinsona Crusoe mają dyżury w ramach realizacji programu „Wehikuł Usamodzielnienia”
w PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI.
Więcej informacji: https://www.fundacjarobinson.org.pl/wehiku-usamodzielnienia

 

Zapraszamy!

ZAPISY:

tel. 22 463 84 21/ 887 870 551

e-mail: punktus@wcpr.pl