Oferta

Zapraszamy do korzystania z konsultacji indywidualnych i grupowych w Punkcie Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS.

Oferta PUNKTUS będzie się rozwijała wraz ze zgłaszanymi przez osoby usamodzielniane potrzebami.

Aktualnie oferujemy pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej z terenu m. st. Warszawy:

 • konsultacje i terapię terapeuty uzależnień

 • konsultacje psychologa,

 • konsultacje i terapię prowadzone przez terapeutę-seksuologa,

 • konsultacje terapeutyczne i terapię,

 • konsultacje doradcy zawodowego,

 • konsultacje radcy prawnej,

 • konsultacje lekarza psychiatry,

 • konsultacje dietetyka,

 • grupę wsparcia,

 • warsztaty psychoedukacyjne,

 • konsultacje indywidualne i warsztaty z cyklu „Bank Ubrań” Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca,

 • zajęcia w ramach programu „Wehikuł Usamodzielnienia” Fundacji Robinson Crusoe (m.in. staże zawodowe),

 • konsultacje indywidualne i grupowe specjalistów Fundacji Samodzielność od Kuchni (nauka ekonomicznych zakupów i gotowania).


Więcej informacji o programie Fundacji 4p

Więcej informacji o programie Fundacji Robinsona Crosoe

 

Zapraszamy!

ZAPISY:

tel. 887 870 551

e-mail: punktus@wcpr.pl

messenger: @punktuswcpr

Więcej informacji: