1 czerwca 2021

Zajęcia Klubowe WTZ

Uwaga podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie m. st. Warszawy!

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” uprzejmie informujemy, o uruchomieniu drugiej tury naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ w 2021 roku.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które będą prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego, tj.: od 01 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz zajęć klubowych, w których po zakończeniu pierwszej tury naboru wniosków zwiększa się liczba beneficjentów programu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przyjmowane są przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, w urzędzie mieszczącym się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa, w dni powszednie, w godzinach pracy urzędu, tj.: 8.00-16.00 lub formie przesyłki pocztowej/kurierskiej w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat programu „Zajęcia klubowe w WTZ” znajdują się na stronie internetowej PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/ oraz w dedykowanej ulotce informacyjnej (pobierz plik w formacie PDF)

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej WCPR pod adresem: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-podmiotow
 

Dodatkowo szczegółowych informacji na temat realizacji programu przez Miasto stołeczne Warszawa udziela pracownik Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w godzinach pracy urzędu:
nr  tel.: 22 50 97 106 lub e-mail: katarzyna.szczepanska@wcpr.pl