Dofinansowania dla podmiotów

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać podmioty, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może być udzielone:

  • do kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej (pobierz druk w formacie PDF);
  • kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej (pobierz druk w formacie PDF);
  • do zajęć klubowych w WTZ (pobierz druk w formacie MSWORD lub w formacie PDF);

Dofinansowania realizowane są w oparciu o następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać telefonicznie u pracowników Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych realizujących poszczególne zadania (numery telefonów w zakładce Kontakt).