Kontakt

al. Zjednoczenia 34 


Romana Chruszcz
Kierownik Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 105
tel. 22 697 02 61
romana.chruszcz@wcpr.pl

nadzór nad pracą Działu i sprawami związanym z kwalifikowaniem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wsparciem specjalistycznym


Monika Kubiak
Zastępca Kierownika Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
monika.kubiak@wcpr.pl

kordynowanie i organizowanie działań związanych z procesami kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Informacje i zapisy:

poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00
wtorek w godzinach 12.00 – 16.00
środa w godzinach 8.00 – 11.30
czwartek w godzinach 8.00 – 16.00
piątek w godzinach 8.00 – 16.00

W siedzibie Zespołów ds. rodzinnej pieczy zastępczej, al. Zjednoczenia 34, Warszawa zgłoszenia przyjmują:

Emilia Wawrzos
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 73
emilia.wawrzos@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Joanna Kierzkowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 75
joanna.kierzkowska@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Agnieszka Stankiewicz
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
agnieszka.stankiewicz@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Sylwia Ściegienko
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
sylwia.sciegienko@wcpr.pl

psycholog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Psycholodzy

Anna Korcz 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
anna.korcz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Ewa Sylwestrzak 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sylwestrzak@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Natalia Flis 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
natalia.flis@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Kamila Kwaśkiewicz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
kamila.kwaskiewicz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 


Gabriela Maligłówka-Gaładyk 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
gabriela.maliglowka-galadyk@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej