Kontakt

al. Zjednoczenia 34 


Romana Chruszcz
Kierownik Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 111
tel. 22 697 02 61
romana.chruszcz@wcpr.pl

nadzór nad pracą Działu i sprawami związanym z kwalifikowaniem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wsparciem specjalistycznym


Monika Kubiak
Zastępca Kierownika Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 71
monika.kubiak@wcpr.pl

kordynowanie i organizowanie działań związanych z procesami kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Procesy kwalifikacji i szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka:

Emilia Wawrzos
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 73
emilia.wawrzos@wcpr.pl

pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Joanna Kierzkowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 75
joanna.kierzkowska@wcpr.pl

pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Agnieszka Stankiewicz
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
agnieszka.stankiewicz@wcpr.pl

pedagog prowadzący szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Dorota Matuszak
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
dorota.matuszak@wcpr.pl

starszy specjalista pracy socjalnej prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Natalia Flis 
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
natalia.flis@wcpr.pl

psycholog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Psycholodzy

Anna Korcz 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
anna.korcz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej


Ewa Sylwestrzak 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sylwestrzak@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej


Marta Kroplewska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 45
marta.kroplewska@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Kamila Kwaśkiewicz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
kamila.kwaskiewicz@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Ewa Gębal 
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.gebal@wcpr.pl

psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej