Kontakt

al. Zjednoczenia 34

Monika Kubiak
Kierownik Działu
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 111
tel. 22 697 02 61
monika.kubiak@wcpr.pl
nadzór nad pracą Działu i sprawami związanym z kwalifikowaniem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wsparciem specjalistycznym


Procesy kwalifikacji i szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka:

Emilia Wawrzos
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 73
emilia.wawrzos@wcpr.pl
pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


Anna Bobowska
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 75
anna.bobowska@wcpr.pl
pedagog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej


 

Dorota Matuszak
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
dorota.matuszak@wcpr.pl
starszy specjalista pracy socjalnej prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Natalia Flis
al. Zjednoczenia 34, I piętro, pokój nr 110
tel. 22 697 02 74
natalia.flis@wcpr.pl
psycholog prowadzący proces kwalifikacji i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


Psycholodzy

Anna Korcz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
anna.korcz@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Ewa Sylwestrzak
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sylwestrzak@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Marta Kroplewska
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 45
marta.kroplewska@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Kamila Kwaśkiewicz
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
kamila.kwaskiewicz@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Ewa Sikora
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ewa.sikora@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Ksymena Pyl
al. Zjednoczenia 34, II piętro, pokój nr 213
tel. 22 697 02 44, 22 697 02 45
ksymena.pyl@wcpr.pl
psycholog sporządzający opinie o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej