Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej


www.woik.waw.pl

1. Dział Interwencji Kryzysowej

– pobyt w Hostel i pomoc ambulatoryjna
ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-842 Warszawa,
e-mail: sekretariat@woik.waw.pl; interwencjakryzysowa@woik.waw.pl
tel.: 22 855 44 32

Godziny otwarcia: całodobowo

Dyrektor: Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz

2. Punkt Interwencyjny

– pomoc ambulatoryjna
Plac Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa
e-mail: punkt.interwencyjny@woik.waw.pl
tel./fax: 22 837 55 59, kom 535 430 902

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

3. Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Madalińskiego 45/47, 02-544 Warszawa
e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
tel./fax: 667 833 400; 782 835 303

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
rejestracja: czynna w godzinach 8.00-16.00