Projekty zakończone

 

Od 2008 roku zrealizowaliśmy cztery projekty społeczne współfinansowane ze środków unijnych:

 

  • "Integracja dla samodzielności" (w latach 2008-2015), projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • "Witamy w Warszawie" (2016-2017), projekt współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) - Bezpieczna przystań.

  • "Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie" (2017-2018), projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

  • "Dobra opieka - lepszy start" (2018-2021), projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.