Wsparcie osób niepełnosprawnych

Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Uwaga!
Bezpośrednia obsługa Interesantów przez Kancelarię Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest wyłącznie w stałej siedzibie przy ul. gen Andersa 5 (wejście D).

Pracownicy Kancelarii są do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach 8:00-16:45.

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. Za jej pośrednictwem można doręczać także załączniki i inne dokumenty związane z reazliacją złożonych już wniosków.

Sugerujemy możliwość składania wniosków oraz innych dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Korespondencję należy kierować na adres:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5
00-147 Warszawa.

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania, wzorem lat ubiegłych ponownie wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym w środy pracownicy Działu nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia, oraz bieżącej organizacji pracy SCON udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) telefonicznie (tel. 661 439 072) lub drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl) w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.