Wsparcie osób niepełnosprawnych

Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Punkt przyjmowania wniosków i bezpośredniej obsługi interesanta:
Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Andersa 5; 00-147 Warszawa

W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON) realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinach pracy SCON, tj. w dni robocze w godzinach 08:00-16:00. Do Państwa dyspozycji pozostaje skrzynka podawcza znajdująca się przy wejściu A do budynku oraz Kancelaria SCON (stanowisko 4 lub 5). Ponownie uruchomiony został automatyczny system kolejkowy, bilety ("numerki") wydawane są do godziny 15:00. Nie gwarantujemy możliwości obsługi osób, które do godziny 15:00 nie pobiorą biletu w danym dniu roboczym.

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania, wzorem lat ubiegłych ponownie wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym w środy pracownicy Działu nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) przu Al. Solidarności 93, telefonicznie (tel. 661 439 072) lub drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl).