Wsparcie osób niepełnosprawnych

Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych

mieści się w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych
(ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa)


W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinacj pracy SCON (tj. w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu A. W sprawach tego wymagających w godzinach 08:00-15:45 przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej i szczególnego reżimu sanitarnego dokumenty można złożyć także w Kancelarii (stanowisko 5). Wprowadzony został wymóg zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku).