Wsparcie osób niepełnosprawnych

Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Uwaga!
Informujemy o wprowadzeniu zmian dotyczących pracy Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON). Od 13 października 2022 r. bezpośrednia obsługa Interesantów przez Kancelarię SCON realizowana jest wyłącznie przy al. Solidarności 93 (lokal PIKON). Szczegóły dotyczące aktualnej organizacji pracy dostępne są pod adresem: https://wcpr.pl/aktualnosci/funkcjonowanie-stolecznego-centrum-osob-niepelnosprawnych-przy-ul-gen-andersa-5

Pracownicy Kancelarii w tymczasowej lokalizacji są do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach 8:00-15:45. W tych samych godzinach dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do lokalu (wewnątrz).

Ze względu na niedogodności wynikające ze zmiany warunków bezpośredniej obsługi sugerujemy możliwość składania wszelkich dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Korespondencję należy kierować na adres:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5
00-147 Warszawa.

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. Za jej pośrednictwem można doręczać także załączniki i inne dokumenty związane z reazliacją złożonych już wniosków.

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania, wzorem lat ubiegłych ponownie wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym w środy pracownicy Działu nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia, oraz bieżącej organizacji pracy SCON udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) telefonicznie (tel. 661 439 072) lub drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl).