Osoby niepełnosprawne

Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych
 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej  pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Miejskiego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu.

Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie prowadzi bezpośrednią obsługę wnioskodawców w ograniczonym zakresie. Wnioski oraz inne wymagane dokumenty składać można w godzinach pracy Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu A (od ul. gen. Andersa) lub w Kancelarii (stanowisko 1 lub 3) przy zachowaniu szczególnego reżimu saniternego oraz środków ochrony indywidualnej. Obsługa ostatniej osoby zainteresowanej złożeniem dokumentów poprzez Kancelarię rozpocząć się musi najpóźniej o godzinie 15:45.

Dokumenty skaładane poprzez skrzynkę podawczą nie są weryfikowane na bieżąco przez pracowników merytorycznych i podlegają minimu 24 godzinnej kwarantannie. W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119 lub 22 50 97 129) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

WAŻNE!

Orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego ważność:

1) upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem jednak, iż w tym terminie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia;

2) upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w zakresie pracy Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych:

- wnioski oraz inne wymagane dokumenty składać można w godzinach pracy SCON (w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu A (od ul. gen. Andersa) lub w Kancelarii (stanowisko 5) przy zachowaniu szczególnego reżimu saniternego oraz środków ochrony indywidualnej. Obsługa ostatniej osoby zainteresowanej złożeniem dokumentów poprzez Kancelarię rozpocząć się musi najpóźniej o godzinie 15:45.

- w pokoju nr 35 (wejście B od Al. Solidarności) przez pracowników merytorycznych SCON będą przyjmowani wyłącznie wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie i uzgodnili telefonicznie termin i godzinę wizyty w SCON w celu podpisania umowy;

- preferowany jest kontakt telefoniczny, e-mailowy: PIKON -  661 439 072, pikon@wcpr.pl
lub informacja -  22 50 97 104; ewentualnie sekretariat SCON -  22 50 97 147, scon@wcpr.pl
 
- na stronie internetowej WCPR (wcpr.pl), w zakładce: Osoby Niepełnosprawne - Wsparcie Osób Niepełnosprawnych wymienione są  szczegółowe zadania i kontakty do pracowników merytorycznych prowadzących określone zadanie.

 

Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

  • Chcesz dowiedzieć się o zasadach orzekania o stopniu niepełnosprawności skontaktuj się z Działem Orzecznictwa o Niepełnosprawności
  • Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Działem Wspierania Osób Niepełnosprawnych