Osoby niepełnosprawne

Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności

Ważna informacja!

Od 6 sierpnia 2023 roku będą obowiązywały nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, których okres ważności:

  • upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie nowych przepisów) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do 5 sierpnia 2023 roku włącznie orzeczenia zachowują ważność na dotychczasowych zasadach, określonych w art. 15 h ustawy tzw. covidowej.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Karty zachowują ważność na taki sam czas jak orzeczenie, na podstawie którego karta parkingowa została wydana.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna:
art. 23 i 24 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852)

 

Funkcjonowanie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5

Od 2 stycznia 2023 r. bezpośrednia obsługa wnioskodawców realizowana jest w kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5.

Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych czynna jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:45. Numerki do stanowisk wydawane są do godziny 16:00.

Odbiór orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji możliwy jest w godzinach 9:00-16:45

Ważne! Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu (oryginały zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem). W celu usprawnienia bezpośredniej obsługi prosimy o podchodzenie do stanowisk z wypełnionymi już wnioskami.

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119, 22 50 97 129, 22 50 97 161, 22 50 97 162) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

 

Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

  • Chcesz dowiedzieć się o zasadach orzekania o stopniu niepełnosprawności skontaktuj się z Działem Orzecznictwa o Niepełnosprawności
  • Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Działem Wspierania Osób Niepełnosprawnych