Kontakt

Grzegorz Ofis
p.o. Kierownika Działu
al. Zjednoczenia 34, pokój nr 4
tel. 22 697 02 40
grzegorz.ofis@wcpr.pl

zadania związane z kierowaniem działem


Jolanta Murawska
al. Zjednoczenia 34, pokój nr 3
tel. 22 697 02  36
jolanta.murawska@wcpr.pl

kierowanie do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz do Ośrodka Wspracia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"