Kontakt

Justyna Kucińska
p.o. Kierownika Działu
al. Zjednoczenia 34, pokój nr 4
tel. 22 697 02 40

justyna.kucinska@wcpr.pl
zadania związane z kierowaniem działem


Małgorzata Luks-Stankiewicz
al. Zjednoczenia 34, pokój nr 3
tel. 22 697 02  38

malgorzata.luks-stankiewicz@wcpr.pl
kierowanie do Ośrodka Wspracia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"